Jehova's getuigen in Australië hebben sinds de jaren vijftig meer dan duizend keer gevallen van seksueel misbruik van kinderen stilgehouden. 

Dat is maandag naar voren gekomen tijdens een hoorzitting van een speciale commissie die het misbruik onderzoekt.

De zaken werden niet gemeld bij de politie en bewijs werd vernietigd. In plaats daarvan werd de voorkeur gegeven aan interne onderzoeken.

Jehova's getuige Max Horley, betrokken bij de interne afhandeling van het misbruik, vertelde de commissie over de gang van zaken. Naar eigen zeggen had hij er niet bij stilgestaan dat het misbruik een misdrijf was.

Uit de kerk

Na intern onderzoek werden in de loop der jaren 401 leden uit de kerk gezet. Van hen mochten er 230 later terugkeren. Voor zo'n onderzoek naar een beschuldiging waren twee of meer getuigen nodig. Daardoor ontsprongen 125 beschuldigde personen de dans. Australië telt momenteel 68.000 Jehova's getuigen.

De commissie, speciaal belast met onderzoek naar kindermisbruik, hoort onder anderen nog twee mensen die door oudere kerkleden werden ontmoedigd hun misbruik aan te geven. In het verleden hield de commissie ook hoorzittingen over beschuldiging van kindermisbruik in kringen van orthodoxe Joden en rooms-katholieken. Ook in die gevallen ging het om zaken die soms al tientallen jaren oud waren.