De Hongaarse politie heeft maandag naar traangas gegrepen om een gevecht tussen honderden vluchtelingen in een kamp in Debrecen te bedwingen. 

Een religieus meningsverschil tussen twee kampbewoners was in een opstootje ontaard. 

De menigte stak vuilniscontainers in brand en belaagde voorbijrijdende auto's en bussen met stokken en stenen, meldden Hongaarse staatsmedia. Over gewonden is niets vernomen. 

Hongarije is het afgelopen jaar uitgegroeid tot een belangrijke tussenhalte voor tienduizenden vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten op weg naar West-Europa. Zij reizen via de Balkan naar Hongarije, vragen daar asiel aan en gaan, terwijl de asielprocedure loopt, door naar landen als Duitsland en Zweden.

Video: Politie grijpt in op Hongaars vluchtelingenkamp