Het Amerikaanse gerechtshof stelt maandag dat het gebruik van omstreden executie-injecties, die eerder leidden tot een langzame en ogenschijnlijk pijnlijke dood van veroordeelden, niet in strijd is met de grondwet. 

Het omstreden middel midazolam werd in 2014 gebruikt bij executies in de staten Arizona, Ohio en Oklahoma.

Veroordeelden zouden door het middel in een diepe slaap moeten vallen, maar dat bleek verschillende keren niet het geval te zijn. Zo stierf de veroordeelde Clayton Lockett in april pas na 43 minuten. Hij klemde na toediening van het middel zijn kaken op elkaar en maakte kreunende geluiden. 

Vijf van de negen rechters van het hooggerechtshof zijn van mening dat het middel niet strijdig is met het achtste amendement, waarin "wrede en ongebruikelijke" straffen worden verboden.

Twee rechters van het hooggerechtshof stelden voor het eerst dat het tijd is voor het rechterlijk instituut om te kijken of de doodstraf niet indruist tegen de grondwet.