Separatistische Toearegs en de regering van het Sahelland Mali lijken zaterdag een vredesakkoord te ondertekenen.

De Verenigde Naties hebben vrijdag laten weten dat de obstakels die ondertekening belemmerden, zijn opgelost.

Zo heeft bijvoorbeeld een militie die de regering in het noordoosten steunt, de Gatia (Zelfverdedigingsgroep van de Imghad Toearegs en Bondgenoten) de plaats Ménaka ontruimd. Dat had de separatistische Coördinatie van Azawadbewegingen (CM) geeëist. Ook zijn arrestatiebevelen tegen Toearegrebellen ingetrokken.

Ménaka ligt 250 kilometer ten oosten van de stad Gao waar ongeveer 450 Nederlandse militairen zijn gestationeerd in het kader van de VN-missie Minusma. Die is opgezet om het verscheurde Mali weer op de rails te zetten.

Mali hield vrijwel op te bestaan in 2012. Een nieuwe opstand van Toearegs en een militaire staatsgreep werden gevolgd door een snelle opmars van groepen jihadisten. Toen die het land onder de voet dreigden te lopen, greep Frankrijk begin 2013 militair in. Dat ingrijpen is later dat jaar omgezet in een VN-missie (Minusma).