Paus Franciscus waarschuwt in een 'groene' encycliek dat de opwarming van de aarde "voor het grootste deel" is te wijten aan de mens.

Dat blijkt uit een gelekte eerste versie van het stuk, die in handen is van het Italiaanse weekblad L'Espresso.

Een woordvoerder van het Vaticaan benadrukte maandag dat het document niet de definitieve versie is. Het kan nog veranderen voordat het officieel wordt uitgebracht op donderdag.

Een encycliek is een brief van de paus aan alle rooms-katholieken, waarin leerstellingen omtrent geloof en zeden worden besproken.

Volgens paus Franciscus zijn het gebruik van fossiele brandstoffen en andere menselijke activiteiten de voornaamste oorzaken voor klimaatverandering. In de encycliek verkent hij zowel de wetenschappelijke als de ethische argumenten voor het beschermen van de planeet.

De paus geeft vooral de "spilzuchtige consumentenmaatschappij" van de rijken de schuld van milieuproblemen. Hij benadrukt dat de armen, die nu al te kampen hebben met verschijnselen als luchtvervuiling en het dumpen van giftig afval, ook in de toekomst het meest zullen lijden onder het stijgen van de zeespiegel en extreme weersomstandigheden.

Wetenschap

Franciscus staaft zijn beweringen met wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van het verlies van biodiversiteit in het Amazonegebied, smeltende gletsjers op de Noordpool, overbevissing van de wereldzeeën en watervervuiling.

Het was al eerder bekend dat de paus in deze nieuwe encycliek het milieu zou behandelen. De paus wil dat de encycliek door iedereen wordt gelezen, niet slechts door rooms-katholieken.