Het gaat niet goed met de vrijheid van godsdienst en geloof in grote delen van de wereld door opkomend extremisme. 

Ook in Europese landen als Rusland en Turkije verslechtert de situatie zienderogen.

Dat stelt een groep afgevaardigden van het Europees Parlement onder leiding van de Nederlanders Dennis de Jong (SP) en Peter van Dalen (ChristenUnie). Deze nieuwe groep, die zich inzet voor religieuze tolerantie, presenteerde woensdag in Brussel zijn eerste rapport.

De parlementariërs bekeken hoe het staat met de vrijheid van godsdienst in 2014 buiten de Europese Unie.

''Aan dit mensenrecht wordt geen tot nauwelijks aandacht besteed, terwijl het meer wordt geschonden dan de afgelopen jaren. Het treft net zo goed christenen als moslims'', aldus Van Dalen.

Volgens De Jong heerst bij veel religies, maar ook bij niet-gelovigen angst ''terrein te verliezen''. Dat kan tot extremisme leiden. De politici roepen de Europese Unie op om actie te ondernemen en in gesprek te gaan met religieuze leiders.

Rusland

Wat betreft Rusland, wijst de groep op de bevoorrechte status van de Russisch-orthodoxe kerk. Daarnaast hebben strenge wetten tegen ongeoorloofde openbare bijeenkomsten een duidelijk negatieve invloed op de vrijheid van religieuze minderheden.

Ook verscherpte wetten tegen extremisme maken het er niet beter op voor moslims en christelijke minderheden. Sinds de groeiende spanningen tussen Moskou en het Westen zijn vooral de protestanten het doelwit. Zij worden door de Russen in verband gebracht met de Verenigde Staten en de EU.

Turkije

Ook in Turkije controleert de staat alles, aldus De Jong. Vanaf 2002, toen de islamitische AKP aan de macht kwam, is er sprake van een geleidelijke achteruitgang van de rechten van niet-islamitische gelovigen.

Hoewel het land officieel een scheiding kent van staat en godsdienst, genieten soennitische moslims een voorkeursbehandeling. De christelijke bevolking wordt ''afgeknepen'', stelt Van Dalen. Ook openlijk atheïstische burgers hebben het moeilijk.