Het aantal mensen in de wereld dat honger lijdt neemt af maar is nog altijd erg hoog. Volgens de Verenigde Naties hebben op dit moment zo'n 795 miljoen mensen niet genoeg te eten.

 In de jaren negentig was dat meer dan een miljard.

De meesten mensen met honger leven in Azië en Afrika, vooral ten zuiden van de Sahara. De daling van het aantal mensen dat niet genoeg te eten heeft, is vooral te danken aan de economische groei in landen als China en India.

Verder zijn tientallen ontwikkelingslanden er in geslaagd de afgelopen vijftien jaar de groep mensen met honger te halveren. De VN had dat als millenniumdoelstelling.