In Marokko is abortus voor zwangere vrouwen voortaan toegestaan indien sprake is geweest van een verkrachting, incest of als de gezondheid van de moeder in gevaar is. 

De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft opgedragen de abortuswet de versoepelen, zo meldt AP.

Eerder dit jaar besloot de regering dat vrouwen die abortus plegen alleen zijn vrijgesteld van strafvervolging als de zwangerschap hun gezondheid aantoonbaar in gevaar brengt. Daardoor ontstond veel discussie.

Uit een nieuwe studie van het minister van Justitie zou blijken dat een meerderheid van de Marokkanen nog steeds vindt dat abortus strafbaar moet zijn, maar dat in meer gevallen een uitzondering mag worden gemaakt. 

Met uitzondering van Tunesië is abortus in Noord-Afrikaanse landen niet toegestaan.