In Brazilië blijft de omvang van de misdaad met fatale afloop stijgen. In de laatste statistieken die over 2012 gaan, staat dat er dat jaar 42.416 mensen met behulp van vuurwapens om met leven zijn gebracht.

Dat melden Braziliaanse media vrijdag.

et is het hoogste aantal sinds de overheid in 1980 begon de misdaad stelselmatig te registreren.

De laatste cijfers tonen nog een politiek gevoelig probleem; het aantal blanken dat door kogels om het leven komt, is in tien jaar tijd (2003-2012) met bijna een kwart gedaald, terwijl het aantal zwarte Brazilianen dat door dit geweld de dood vindt, met ruim 14 procent is gestegen. Mensenrechtenactivisten stellen dat dit ''de mythe van rassengelijkheid in Brazilië ondermijnt''.

Het geweld staat ook centraal in twee actuele thema's die de politiek verdelen. Een groep parlementsleden van verschillende partijen wil de verkoop van vuurwapens vereenvoudigen en een wet uit 2003 die vuurwapenbezit bemoeilijkt, intrekken.

Leeftijd

Ook overweegt het parlement de mogelijkheid te scheppen om verdachten al vanaf zestien jaar als volwassene te berechten. De wet staat dat nu alleen vanaf 18 jaar toe. Mensenrechtenorganisaties vrezen het ergste of zoals Amnesty International het vrijdag omschreef: de voorgenomen wetswijziging ''zal kinderen in het middeleeuwse gevangenisstelsel'' van BraziIië laten verdwijnen.

Dagelijks worden er ongeveer 115 mensen doodgeschoten. In zeker de helft van de gevallen gaat het om jongeren. Overigens zijn er sinds 1980 ongeveer 80 miljoen Brazilianen bijgekomen. Het inwoneraantal staat nu op ruim 200 miljoen.

Sloppenwijken

Met name in de sloppenwijken vindt nog altijd veel geweld plaats. Op vrijdag hebben bewoners van enkele sloppenwijken in de buurt van het centrum van Rio de Janeiro nog twee bussen in brand gestoken en versperringen opgeworpen van brandende autobanden.

Ze zijn boos over de dood van twee mannen, die waarschijnlijk het slachtoffer zijn geworden van een bendeoorlog in de Braziliaanse metropool.

Drugsbendes

Donderdagavond werden de lijken van het tweetal gevonden in de sloppenwijk San Carlos. Omdat die buurt door de politie is schoongeveegd van drugsbendes, veilig is verklaard en wordt bewaakt kijken veel bewoners de politie aan op de dubbele moord. Ze trokken vervolgens op naar het stadhuis om blijk te geven van hun ongenoegen.

De machtsstrijd die drugsbendes in San Carlos en andere sloppenwijken uitvechten heeft de afgelopen dagen aan minstens tien mensen het leven gekost.