Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een wet die een eind maakt aan spionagepraktijken van bijvoorbeeld de NSA. 

Amerikaanse inlichtingendiensten mogen hierdoor binnenkort misschien niet meer onbeperkt telefoongegevens verzamelen.

Van de 435 stemgerechtigden stemden 338 Democraten en Republikeinen voor de wet.

Het massaal vergaren van belgegevens door de NSA is in de VS uiterst controversieel. Klokkenluider Edward Snowden onthulde dat zijn voormalig werkgever op grote schaal burgers afluistert en gegevens verzamelt.

Dat is toegestaan in een speciale antiterreurwet die na de aanslagen van 11 september 2001 in het leven is geroepen. Die wet loopt op 1 juni af.

Senaat

De Amerikaanse politiek discussieert nu flink over of de oude wet moet worden verlengd of dat er een nieuwe wet moet komen die het op grote schaal binnenhalen van informatie zonder toestemming verbiedt.

De regering wil regelen dat de meeste informatie voortaan in handen blijft van telefoonbedrijven en dat de NSA alleen toegang krijgt tot bepaalde gegevens als de rechter dat toestaat.

De Republikeinen in de Senaat hebben dat echter tot nu toe geblokkeerd. Nu zowel de Democraten als de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigen massaal stemden voor de nieuwe wet, is er een grotere kans dat de Senaat ook meegaat en dat er definitief een eind komt aan het systematisch verzamelen van gegevens en het schenden van de privacy van burgers.