De Armeens-Apostolische Kerk heeft de slachtoffers van de Armeense genocide honderd jaar geleden tot martelaar verklaard. Daarmee worden ze binnen de kerk als heilig beschouwd.

De plechtigheid had donderdagmiddag plaats op het plein voor de kathedraal in Etsjmiadzin, de hoofdzetel van de kerk. Sinds de achttiende eeuw is er binnen de kerk niemand heilig verklaard.

Andere Armeense kerken, waaronder de Surp Hoki in Amsterdam, waren gedurende de dienst live met Etsjmiadzin verbonden. De dienst duurde tot 17.15 uur, het tijdstip waarop het in Armenië 19.15 uur was. Daarmee werd verwezen naar het jaar 1915 waarin de massamoord op de Armeniërs in het toenmalige Osmaanse Rijk plaatshad.

In alle kerken, behalve die in Turkije, werden de Armeense kerkliederen Surb Surb en Hayr Mer (Onze Vader) gezongen, waarna de klokken honderdmaal werden geluid.

De Armeens-Apostolische Kerk is in 301 gesticht en daarmee een van de oudste kerken in de wereld. De kerk heeft in totaal ongeveer 6 miljoen leden, van wie er circa 25.000 in Nederland wonen.