Veel meer Syriërs dan eerder werd gedacht, hebben geen toegang tot noodhulp. Mogelijk gaat het om ruim drie keer meer Syriërs dan eerder door de VN werd becijferd.

Dat meldt persbureau AP

Uit het onderzoek van het Syrisch-Amerikaans genootschap, een organisatie die artsen bijstaat in belegerde gebieden, zou blijken dat 650.000 mensen in Syrië in belegerde gebieden zouden leven. Eerder gingen de Verenigde Naties (VN) nog uit van een aantal van 212.000 Syriërs die om die reden buiten bereik van humanitaire hulp leven. 

In het rapport met de naam 'Langzame dood' wordt gesteld dat de Syrische overheid verantwoordelijk is voor de belegering van de onbereikbare gebieden. De overheid zou op die manier bijdragen aan de vele sterfgevallen. Veel mensen overlijden in de geïsoleerde gebieden aan de gevolgen van verhongering, uitdroging en een gebrek aan medische zorg. 

De Syrische overheid ontkent echter dat er groepen belegerd worden in de burgeroorlog. Volgens de Syrische ambassadeur bij de VN zijn het juist de terroristen die de gebieden belegeren. 

Verenigde Naties

De VN zouden slechts elf gebieden erkennen als belegerd, terwijl volgens het rapport van het Syrisch-Amerikaans genootschap 38 gemeenschappen geconfronteerd zijn met belegering. Daardoor zouden nog meer mensen verstookt zijn van noodhulp, dan gedacht wordt. 

De organisatie wil de VN met het rapport oproepen om meer waarnemers naar het gebied te sturen om toezicht te houden op het staakt het vuren. Op die manier zou de onduidelijkheid over het aantal belegerde gebieden beperkt kunnen worden. Dat zou uiteindelijk van invloed kunnen zijn op het aantal sterfgevallen. 

Meer zorgen

Het Syrisch-Amerikaans genootschap is niet de eerste organisatie die van mening is dat het probleem in Syrië veel groter is dan door de VN wordt gezegd. Ook andere hulporganisaties zoals Artsen zonder Grenzen uitten eerder al hun zorgen over de humanitaire situatie in het land. 

Maar coördinator voor noodgevallen van Artsen zonder Grenzen, Pierre Boulet Desbareau, waarschuwt naar aanleiding van het rapport voor een cijferdiscussie. "Of het nu om 200.000 of 600.000 mensen gaat, het probleem is en blijft dat mensen daar dood gaan", zo stelt hij.  

De uitkomsten van het onderzoek van het Syrisch-Amerikaans genootschap worden naar verwachting volgende week officieel gepresenteerd. Eerder deze week zou het rapport al met de VN besproken zijn in een besloten bijeenkomst. 

Syrische burgeroorlog blijft fel en complex l Interview met HRW-onderzoeker over Syrië

Chronologie van de Syrische burgeroorlog l Dossier Syrië