De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft na de uitbraak van de ebola-epidemie in West-Afrika twee maanden gewacht voor het de internationale alarmklok luidde. 

Dat blijkt uit e-mails van de organisatie die in handen zijn gekomen van persbureau AP

De WHO werd in een vroeg stadium ingelicht over de ontwikkelingen in West-Afrika en werd al vroeg om hulp gevraagd. Desondanks was de reactie langzaam, erkent de organisatie, maar dat kwam volgens haar mede door bijzondere omstandigheden rond de epidemie.

Uit de documenten blijkt dat functionarissen binnen de organisatie al begin juni vorig jaar opperden een internationale gezondheidscrisis uit te roepen. Uiteindelijk gebeurde dat op 8 augustus.

De reden voor deze langzame handelwijze was mede de vrees wat een dergelijke situatie zou betekenen voor de economiën van de getroffen landen. In haar verweer voert de WHO aan dat de verspreiding van het ebolavirus ongekend was. Een tekort aan bronnen en informatie uit het veld zou er ook aan hebben bijgedragen dat gewacht werd met een reactie. 

Dringend verzoek

Uit de interne documenten die AP inzag, blijkt dat leiders van de organisatie wel degelijk op de hoogte werden gesteld over de ernst van de situatie. Eind maart vorig jaar ontving de Afrikadirecteur van de WHO een memo waarin uiteengezet werd dat dit geen gewone uitbraak was. Medio april deed eboladeskundige Jean-Bosco Ndihokubwayo een dringend verzoek om hulp. 

Het uitroepen van een noodsituatie was 'een laatste redmiddel', schreef Sylvie Briand, hoofd van de afdeling pandemiën en epidemiën van de WHO, op 5 juni in een e-mail aan een collega die het idee voorstelde. "Het kan efficiënter zijn voorlopig andere diplomatieke middelen in te zetten." Het uitroepen van een internationale noodtoestand 'kan als vijandige daad worden gezien'.  

Toen de noodtoestand in augustus uiteindelijk werd afgekondigd waren ongeveer duizend mensen overleden aan het virus. Uiteindelijk kwam een internationale reactie op gang. Landen stuurden hulp om de epidemie in te dammen.