Het Surinaamse parlement heeft besloten de doodstraf af te schaffen. Deze straf was weliswaar sinds 1927 niet meer uitgevoerd, maar kwam nog wel voor in de wet.

Doordat het parlement een herziening van het verouderde wetboek van Strafrecht heeft aangenomen, is de doodstraf nu uit de wet. Als compensatie daarvoor is de maximum straf van twintig naar vijftig jaar verhoogd. Dit is vergelijkbaar met levenslang. 

Ook het vrijlaten van daders van zware delicten voordat ze hun totale straf hebben uitgezeten, de voorlopige invrijheidstelling, is afgeschaft. Het gaat daarbij om zaken als moord, doodslag, zedendelicten en zware drugsgerelateerde misdaden.

''Al met al zijn de straffen voor zware misdaden verhoogd. Dit is een duidelijk signaal naar de gemeenschap”, reageert parlementslid Ruth Wijdenbosch verheugd. Zij heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt om de doodstraf uit het wetboek te krijgen.

Sinds 1987 ondersteunt Suriname al een verdrag dat uitvoering van de doodstraf verbiedt. De goedkeuring van de gewijzigde wet heeft negen jaar op zich laten wachten. In de herziene wet zijn nu ook zaken als cybercrime en terrorisme strafbaar gesteld. In de oude wet kwamen deze vormen van misdaad niet voor.