Het aantal reuzenpanda’s dat in het wild leeft, is de afgelopen elf jaar gestegen met 268 dieren. Volgens het Wereld Natuur Fonds komt dat door "gerichte bescherming" door China en het WNF.

Dat staat in de vierde nationale pandatelling die de Chinese overheid zaterdag heeft gepubliceerd. 

Door de toename van bijna 17 procent leven er nu in totaal 1.864 panda’s in natuurreservaten en bossen in China. 

De vorige telling dateert van 2003. "Het succes bewijst dat de bescherming van de bedreigde reuzenpanda haar vruchten afwerpt", aldus het WNF zaterdag.

Panda’s kwamen ooit voor in grote delen van China en zelfs daarbuiten. Maar vernietiging van hun leefgebied door onder meer kap van hout en bamboe, stroperij en aanleg van infrastructuur hebben de diersoort ernstig in het nauw gedreven.

Tegenwoordig komt de reuzenpanda alleen nog voor in versnipperde bosgebieden in centraal China.

'Veel gedaan'

"De Chinese overheid heeft veel gedaan om het leefgebied van de reuzenpanda’s te behouden en bedreigingen weg te nemen", zegt Christiaan van der Hoeven, panda-expert bij het WNF.

"Dat is gedaan in nauwe samenwerking met WNF en andere natuurbeschermingsorganisaties. We zagen al langer dat de populatie panda’s niet meer afnam. Nu het aantal in het wild levende reuzenpanda’s stijgt, blijkt dat natuurbescherming echt zin heeft", aldus Van der Hoeven.

Video: Aantal wilde reuzenpanda’s groeit

Video

67 reservaten

China telt momenteel 67 reservaten voor de wilde reuzenpanda. Elf jaar geleden waren dat er nog maar 40. Het WNF heeft China de afgelopen jaren geholpen met het opzetten van reservaten, trainen van parkwachters en onderzoeken van de pandapopulatie.