Perspectief bieden aan jongeren en tegelijkertijd grenzen stellen aan je burgers en die ook bewaken. Deze boodschap gaf de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb dinsdag in het Witte Huis aan president Barack Obama.

Aboutaleb was in Washington op uitnodiging van de president voor een conferentie over de aanpak van radicalisering en gewelddadig extremisme.

In zijn toespraak noemde hij het van cruciaal belang dat hij in de stad voor alle bewoners zichtbaar en aanspreekbaar is. Niet alleen om vertrouwen te winnen, maar ook om spanningen snel te kunnen signaleren.

Aboutaleb ziet het als een belangrijke taak van de lokale overheid om jongeren perspectief te bieden, zodat zij minder ontvankelijk zijn voor extremistisch gedachtegoed. ''Uitsluiting en discriminatie maakt jongeren kwetsbaar voor de boodschap van ronselaars. Een goede opleiding is belangrijk om een goede baan te kunnen vinden. En een betaalde baan is de beste remedie tegen armoede en een leven in de marge van de samenleving.''

Grenzen stellen

Tegelijkertijd stelt de burgemeester dat er ook grenzen moeten worden gesteld en bewaakt. ''Als eerste burger van de stad is het mijn primaire taak om te binden. Maar het is net zo goed mijn verantwoordelijkheid om grenzen te stellen.''

Tijdens naturalisatieceremonies op het stadhuis wijst hij nieuwkomers die de Nederlandse nationaliteit krijgen niet alleen op hun rechten, maar ook op hun plichten.

Hij vindt het paspoort geen reisdocument, maar een opdracht. ''Een opdracht om niet alleen te profiteren van de rechten en vrijheden die de grondwet u biedt, maar deze actief na te leven en uit te dragen. Als u daartoe niet bereid bent, wees dan zo eerlijk om uw paspoort in te leveren en te vertrekken.''

Video: Aboutaleb in Washington

Verwerken

Vanuit Washington benadrukte Aboutaleb dat hij niet alleen in het Witte Huis is om zijn visie voor het voetlicht te brengen. ''Ik wil ook graag van anderen horen hoe zij op straat- en wijkniveau proberen aanslagen te voorkomen.'' In Rotterdam hebben zich geen grote problemen voorgedaan.

Aboutaleb prijst de manier waarop alle Rotterdammers omgaan met de problematiek. ''Wij duiken niet weg, maar verwerken ellendige kwesties met elkaar.''