Nederland, Duitsland en Noorwegen nemen het voortouw bij het opzetten van een zeer snel inzetbare flitsmacht van de NAVO. Die moet aan acute dreigingen aan de oost- of zuidflank van het bondgenootschap het hoofd bieden.

Troepen van de drie landen oefenen de komende tijd de inzetbaarheid en de reactiesnelheid die nodig zijn voor de flitsmacht, die eind 2016 operationeel moet zijn.

''Dat moet de NAVO in staat stellen snel te reageren op dreigingen´, zei minister van defensie Jeanine Hennis-Plasschaert donderdag in Brussel, waar de NAVO-ministers van defensie bijeen zijn.

''We gaan de komende maanden testen hoeveel tijd nodig is om eenheden ter plaatse te krijgen. De huidige veiligheidssituatie vraagt om snelle inzetbaarheid van onze strijdkrachten."

Video: NAVO wil grotere flitsmacht

Flitsmacht

Nederland stelt voor de testfase ongeveer tweehonderd militairen ter beschikking, Duitsland en Noorwegen samen ongeveer zeshonderd.

De uiteindelijke flitsmacht - de 'Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) - zal zo'n 5.000 soldaten sterk zijn, onder meer uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Na de testfase zal volgens minister Hennis de rol van Nederland worden overgenomen door Spanje. Nederland blijft daarna wel ondersteuning leveren.

De VJTF wordt onderdeel van de snelle reactiemacht van de NAVO, de NATO Response Force. De defensieministers zullen donderdag besluiten die NRF de komende jaren uit te breiden van 13.000 soldaten nu naar 30.000, aldus NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

Inzetbaar

De nieuwe flitsmacht moet uiteindelijk binnen 48 uur inzetbaar zijn. ''De NAVO-opperbevelhebber moet met één druk op de knop alles in beweging kunnen zetten'', zei Hennis. Mocht zich op korte termijn al een militaire crisis voordoen, bijvoorbeeld rond Oekraïne, dan moet de NFR in actie komen, maar dat zal voorlopig langer duren dan met de echte flitsmacht.

Om eenheden van de flitsmacht bij operaties te kunnen ondersteunen en coördineren, zullen in de drie Baltische staten, Polen, Roemenië en Bulgarije NAVO-steunpunten worden ingericht.

Minister Hennis zei dat de testfase ook bedoeld is om te zien waar de NAVO-strijdkrachten tekortschieten. Zo noemde zij het schrappen van de Nederlandse tanks 'een aderlating'.