Circa tachtig procent van de Fransen is er voorstander van dat de dienstplicht in een bepaalde vorm weer wordt ingevoerd. 

Dit komt naar voren in een zondag in de krant Dimanche Ouest-France gepubliceerde opiniepeiling van het instituut Ifop.

De opiniepeilers van Ifop schatten dat het hoge aantal voorstanders een gevolg is van de terroristische aanslagen eerder deze maand in Parijs. Maar de dienstplicht was al iets positiefs in de Franse publieke opinie.

In eerdere peilingen bleek circa zestig procent van de ondervraagden het afschaffen van de militaire dienstplicht te betreuren. Frankrijk kende een militaire dienstplicht van 1798 tot 1996.

In nieuwe peiling spreekt veertig procent zich uit voor een nieuw soort ''nationale dienstplicht'' die enkele maanden duurt en geldt voor alle jongeren, vrouwen en mannen.

Toen Nederland onderdeel van het Franse rijk was, werd in 1810 een soort dienstplicht ingevoerd. Nederland stopte in 1996 met het oproepen van dienstplichtigen en het Nederlandse leger bestaat uit beroepsmilitairen. In de Nederlandse politiek klinken ook stemmen om een soort plicht tot dienstverlening in te voeren.