Een gerechtshof in Egypte heeft opdracht gegeven een omstreden massaproces over te doen, waarbij honderden aanhangers van oud-president Morsi werden veroordeeld tot lange gevangenisstraffen of de doodstraf kregen. 

Het hof zet een streep door 37 doodvonnissen.

Eind maart vorig jaar werden in een snel, tweedaags proces in Minya meer dan vijfhonderd veronderstelde aanhangers van de verdreven president Mohammed Morsi ter dood veroordeeld. Advocaten mochten niet bij het proces aanwezig zijn om hun cliënten te verdedigen.

Later werd het aantal terdoodveroordelingen teruggeschroefd tot 37. De overige veroordeelden kregen levenslang. 

Bronnen bij de Egyptische justitie zeggen zaterdag dat in hoger beroep is besloten dat van 152 gedaagden het proces over moet. De beslissing geldt niet voor de 393 gedaagden die vorig jaar bij verstek werden veroordeeld.