Het Afghaanse parlement weigert zeven door president Ashraf Ghani voorgedragen ministers te benoemen in hun functie omdat ze naast hun Afghaanse ook een buitenlands paspoort hebben.

Bewindslieden in het Aziatische land mogen van de grondwet geen dubbele nationaliteit hebben.

Een van de belangrijkste geweigerde ministers is Nur al-Haq Ulumi op Binnenlandse Zaken. Hij heeft een Nederlands paspoort.

De post van minister van Binnenlandse Zaken is cruciaal omdat daar ook de veiligheidsdiensten onder vallen. Ulumi had moeten gaan zorgen voor een stabiel Afghanistan zonder etnische en regionale twisten. Ook ondermijnt het gebrek aan leiderschap over de veiligheidsdiensten de strijd tegen de Taliban.

De regering kan met nieuwe namen komen of de voorgedragen ministers moeten hun buitenlandse paspoort opgeven.