Oud-MIVD-directeur Pieter Cobelens wist niet dat zijn medewerkers in Afghanistan een agent aanstuurden, die naar eigen zeggen in grote problemen raakte toen een MIVD-operatie plotseling werd stopgezet.

Dat heeft hij vrijdag verklaard tijdens getuigenverhoren in de civiele rechtszaak die 'agent’ Ibrahim A. heeft aangespannen.

De zaak is bijzonder omdat ook de doorgaans in het geheim opererende medewerkers van de MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) worden gehoord. De Staat heeft steeds volgehouden dat A. geen agent was. Daarom heeft Defensie geen 'zorgplicht' en A. geen recht heeft op een schadevergoeding.

Donderdag verklaarde de voormalig hoofd operaties in Afghanistan, 'MIVD2', echter dat hij tot 2007 de in Afghanistan wonende A. 'runde’ als agent. ''Mijn persoonlijke mening is dat hij een agent was. Ik heb hem dingen laten doen en opdrachten gegeven die verder gingen dan het verzamelen van informatie'', aldus de oud-MIVD'er van wie de echte naam niet bekend is.

Bouwbedrijf

Volgens A. was hij volop werkzaamheden aan het verrichten voor de Nederlandse militaire inlichtingendienst toen de operatie ineens werd stopgezet. Zo werd hij plotseling afgesneden en liep hij daardoor niet alleen groot gevaar, maar raakte hij ook alles kwijt. In Afghanistan had hij onder meer een bouwbedrijf opgezet.

Cobelens kon vrijdag niet uitsluiten dat 'MIVD2' A. inderdaad als agent heeft ingezet. Dat zou dan volgens hem wel illegaal zijn gebeurd. ''Dat neem ik heel erg zwaar op'', aldus de oud-MIVD-baas.

500.000 euro

Vrijdag moest ook directeur juridische zaken van het ministerie van Defensie Marc Gazenbeek uitleggen waarom in 2012 toch 500.000 euro was aangeboden aan A., terwijl die volgens Defensie geen agent zou zijn geweest.

Gazenbeek zei dat Defensie vooral wilde voorkomen dat A. -die het aanbod afwees omdat hij het het te laag vond- nog meer de publiciteit zou zoeken. ''Iedere publiciteit kan gevaarlijk zijn voor de mensen die daar hun werk moeten doen. Wij wisten niet wat en of hij iets wist.''

Naar eigen zeggen hield A. zich bezig met het vergaren van inlichtingen, maar ook met allerlei hand-en-spandiensten, zoals het regelen van valse stempels in paspoorten en zelfs wapens voor de Nederlanders.