Het Ugandese leger heeft de arrestatie van Dominic Ongwen, een kopstuk van het Verzetsleger van de Heer (LRA), door het Amerikaanse leger, woensdag bevestigd.

Dat meldt AFP.

Dominic Ongwen wordt gezocht door het Internationaal Strafhof en is een beruchte leider van de LRA-militie. Hij zou commandant zijn van de Sinia brigade van de LRA dat onder leiding staat van Joseph Kony. Het ICC vaardigde in juli 2005 een arrestatiebevel tegen Kony, Ongwen en anderen uit.

Aanklagers van het ICC in Den Haag beschuldigen Ongwen van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan slavernij, verminking, moord, plundering en het opzettelijk aanvallen van burgers.

Het door Kony in 1987 gestichte leger - dat stelt zich door christelijke principes te laten inspireren - zaait al vele jaren dood en verderf in het noorden van Uganda, het zuiden van de Sudan en het noordoosten van de Democratische Republiek Congo.

Ontvoering

De oorlog van Kony heeft tienduizenden levens geëist en dreef bijna twee miljoen op de vlucht. Volgens VN schattingen uit 2008 heeft Kony's bende ongeveer 25.000 kinderen ontvoerd om ze in te zetten als seksslaven, kindsoldaten of dwangarbeiders.

Ongwen was één van hen. Hij werd op tienjarige leeftijd ontvoerd door de LRA en klom snel op in de rangen van het leger.