Barack Obama heeft vrijdag nieuwe sancties opgelegd aan Noord-Korea. Daarmee reageert de VS op de cyberaanval op Sony Pictures, waar Noord-Korea verantwoordelijk voor wordt gehouden. Drie dingen die u moet weten over deze sancties.

De reactie van Noord-Korea op de sancties lijkt op zowel de VS als de eigen bevolking gericht.

Noord-Korea reageerde zondag in felle bewoordingen op de sancties. "Ongegrond en vijandig", noemde het land de maatregelen. "De aanhoudende en eenzijdige acties van het Witte Huis bewijzen dat het land nog steeds een verstokte afkeer en vijandigheid heeft richting Noord-Korea."

Volgens deskundigen raakt het Noord-Koreaanse land door de sancties nog verder geïsoleerd. Van die ontwikkeling zou dictator Kim Jong-un handig gebruik maken om zijn imago als krachtige leider te versterken. Dat schrijft persbureau AP maandag. 

Pyongyang zou de spanningen met de 'buitenwereld' en sancties tegen het land in het bijzonder gebruiken om het anti-Amerikaanse sentiment onder de bevolking te vergroten.

De nieuwe sancties maken voor Noord-Korea weinig verschil.

Obama stelde de nieuwe sancties in tegen drie bedrijven en tien Noord-Koreaanse regeringsfunctionarissen. Daartoe behoren personen die werken in Rusland, China, Syrië en Iran. 

Amerikanen mogen geen zaken meer doen met de bedrijven en personen in kwestie. Hen wordt met name de toegang tot het Amerikaanse bankenstelsel ontzegd.

Volgens analisten ligt het in de lijn der verwachting dat Noord-Korea de tien regeringsfunctionarissen vervangt en nieuwe bedrijven aanstelt om de opdrachten van de gedupeerde bedrijven over te nemen. 

De maatregelen maken al met al weinig verschil voor Noord-Korea. Het land heeft al tientallen jaren te maken met sancties, waardoor zelfredzaamheid een groot goed is geworden. 

Volgens AP zouden Washington, de Verenigde Naties, Tokio en anderen het land harder kunnen raken, maar de geschiedenis wijst uit dat eerder opgelegde sancties de nucleaire ambities van Pyongyang nooit hebben beïnvloed. 

De maatregelen lijken geen invloed te hebben op de recente inspanningen om de relatie tussen de rivaliserende Korea's te verbeteren. 

Noord- en Zuid-Korea staan lijnrecht tegenover elkaar sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen het Koreaanse schiereiland verdeeld werd in een door de VS gesteund kapitalistisch zuiden en een door de Sovjet-Unie gesteund communistisch noorden.

Het feit dat Zuid-Korea niet werd genoemd in de reactie van Noord-Korea op de sancties kan er op duiden dat Kim Jong-un nog positief tegenover het verbeteren van de relatie tussen de Korea's staat. 

Bovenaan de agenda zou de hereniging van families staan, die elkaar kwijt zijn geraakt tijdens de Koreaanse Oorlog (1950-1953) en sindsdien gescheiden leven.