De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft maandag de mensenrechtensituatie in Noord-Korea op de agenda gezet.

China en Rusland verzetten zich daartegen en kunnen eventuele maatregelen tegen Noord-Korea en zijn leider Kim Jong Un met een veto tegenhouden.

Het is de eerste keer dat de Veiligheidsraad de staat van de mensenrechten in een land gaat bespreken. Noord-Korea gaf vooraf te kennen de vergadering te mijden.

De Amerikaanse VN-ambassadeur Samantha Power omschreef het leven in de stalinistische staat als ''een levende nachtmerrie''.

Power wees op een recent VN-rapport over gruwelijke toestanden in Noord-Koreaanse gevangenenkampen. De onderzoekers adviseerden de Veiligheidsraad een beroep te doen op het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, dat Noord-Koreaanse leiders eventueel zou kunnen vervolgen.

Diverse leden van de raad leken positief te staan tegenover dat idee, berichtte The New York Times. Ook de VS lijkt een beroep op het ICC te willen doen, hoewel het land zelf niet is aangesloten bij het hof.

Noord-Korea beschuldigt de Verenigde Staten en hun bondgenoten ervan de mensenrechtenkwestie als middel te gebruiken om zijn leiding omver te werpen.

Video: Veiligheidsraad buigt zich over Noord-Korea

Kernproeven

De tientallen gevluchte Noord-Koreanen die met de commissie spraken worden door Pyongyang als 'menselijk tuig' weggezet. Als de raad stappen onderneemt 'zullen wij wellicht de noodzakelijke maatregelen treffen', zei een Noord-Koreaanse diplomaat vrijdag. Onderdeel van die maatregelen zouden nieuwe kernproeven kunnen zijn.

Het nucleaire programma van Noord-Korea staat al jaren op de agenda van de Veiligheidsraad. De vergadering van maandag kan leiden tot een bredere discussie over de misstanden die in het VN-rapport worden aangestipt, zoals verhongering en een systeem van politieke gevangenissen waarin tienduizenden mensen zijn opgesloten.

Pyongyang wijst de beschuldigingen van de hand, maar heeft de commissie nooit tot het land toegelaten.

Tien van de vijftien leden van de Veiligheidsraad verzochten deze maand de mensenrechtensituatie in Noord-Korea formeel op de agenda te zetten, omdat het schenden van rechten 'een destabiliserend effect dreigt te hebben' op de regio.

Lees meer over Noord-Korea