De hulpverlening na grote rampen is verbeterd dankzij de tsunamiramp op tweede kerstdag 2004.

Hulporganisaties stemmen hun werk nu beter met elkaar af. Ook hebben de Verenigde Naties na rampen een meer coördinerende rol.

Verder is er meer aandacht voor preventie van rampen, bijvoorbeeld door steviger huizen, kustbescherming en tsunami-alarmen.

Samenwerking

In Nederland sloegen de hulporganisaties na de tsunami de handen ineen en richtten de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties op, waarmee de al eerder bestaande samenwerking een juridische basis kreeg.

Via Giro 555 van de SHO werd destijds 208 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de tsunami. Verdeeld over drie landen kregen 3 miljoen mensen hulp.

Vloedgolf

De tsunami, een enorme vloedgolf, ontstond na een zware zeebeving in de Indische Oceaan, ten westen van het Indonesische eiland Sumatra. Er vielen 230.000 doden. De zwaarst getroffen landen waren Indonesië, Sri Lanka, India en Thailand. Onder de doden waren 36 Nederlanders.