De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft Israël dinsdag een reprimande gegeven voor zijn weigering een antikernwapenverdrag te onderschrijven. 

Een door Arabische landen ingediende resolutie met die strekking kreeg een grote meerderheid van de stemmen.

De opstellers van de resolutie wijzen erop dat Israël het enige land is in het Midden-Oosten dat het Verdrag over Non-Proliferatie van Kernwapens niet heeft getekend. Ze roepen de Israëlische regering op tot het verdrag toe te treden en zijn nucleaire installaties onder de hoede van het Internationaal Atoomagentschap te brengen.

De resolutie kreeg de steun van 161 landen. Vijf landen, onder wie Israël zelf en de Verenigde Staten, stemden tegen. Achttien landen onthielden zich.

Israël geldt al decennialang als een kernmacht, maar weigert ieder commentaar op die speculaties.