Bijna 20.000 Nederlanders die niet in België wonen volgen onderwijs in Vlaanderen. België onderwijst steeds meer Nederlanders en dat kost veel geld.

Dat stelt Vlaams parlementslid Koen Daniëls van de separatistische partij Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) in de vrijdageditie van De Standaard.

Het gaat om mogelijk 134 miljoen euro ''en daar moet over gepraat kunnen worden'', vindt Daniëls.

Het aantal Nederlanders dat de grens over gaat om er naar de basisschool, de middelbare school, de universiteit of een andere onderwijsinstelling te gaan, stijgt al jaren. In het hoger onderwijs bijvoorbeeld steeg het aantal van ruim 2.000 in studiejaar 2002-2003 naar ruim 6.100 in studiejaar 2012-2013.

De N-VA heeft bij de berekening van wat het kost al die Nederlanders te onderwijzen, rekening gehouden met de circa 3.000 Belgen die de grens oversteken om in Nederland te leren. ''Die zijn er van afgetrokken'', zei Daniëls over het kostenplaatje van 134 miljoen.

Hij ontkent dat de N-VA, waar de Vlaamse premier Geert Bourgeois toebehoort, van plan is een rekening naar Nederland te sturen.

''Wij vinden de wisselwerking met Nederland een meerwaarde'', maar Nederland bezuinigt ondertussen op de Open Universiteit, op de Nederlandse Taalunie en op Nederlandse scholen in het buitenland waar ook veel Vlamingen naar toe gaan. Hier moet over gepraat kunnen worden, aldus Daniëls.