Het overleg in Wenen van zes grote mogendheden met Iran over het nucleaire programma van dat land gaat half december verder. Eind juni moet er een definitief akkoord zijn. 

Dit meldt het persbureau AP maandag op gezag van betrokkenen. Op 1 maart moet er een "framework" voor een overeenkomst zijn opgesteld, waarna de betrokken partijen nog vier maanden de tijd hebben om de details te bespreken. 

Het was de bedoeling dat de gesprekspartners uiterlijk maandag een akkoord zouden bereiken over wat Iran wel en niet mag met zijn nucleaire programma, maar die deadline is niet gehaald. Volgende maand worden de gespekken over een akkoord hervat. 

De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (China, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en de VS) praten samen met Duitsland met Iran.

Er zijn talrijke sancties tegen Iran afgekondigd die de economie van het land hebben verlamd. De sancties zouden voorlopig niet worden versoepeld. Toch krijgt Iran maandelijks wel ruim 560 miljoen euro aan bevroren tegoeden uitgekeerd, zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Hammond.  

Bekijk de video

Kernwapen

Het Westen vreest dat Iran werkt aan een kernwapen, terwijl het land zelf volhoudt dat de kernreactoren in Iran niet voor die doeleinden worden gebruikt.

Onder de gematigde president Hassan Rohani lijken de kansen dat er ooit een akkoord komt over het nucleaire programma van Iran te groeien. Toch hebben recente besprekingen niet geleid tot een overeenkomst. 

Uranium

Iran heeft zijn voorraad laag verrijkt uranium wel teruggebracht en ook andere acties ondernomen om te voldoen aan het voorlopig akkoord van vorig jaar over zijn nucleair programma. Dat stelt het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) vast in een vertrouwelijk rapport dat het Britse persbureau Reuters heeft ingezien.

De voorraad is teruggebracht tot minder van 7400 kilo. Dat is onder de limiet die in het voorlopig akkoord staat. Vorige maand beschikte Iran nog over een voorraad laag verrijkt uranium boven de limiet.

De regering in Teheran zegde toe zijn nucleaire activiteiten een half jaar lang drastisch terug te brengen in ruil voor verlichting van de sancties die de internationale gemeenschap tegen het land heeft getroffen.