De Anglicaanse Kerk heeft ingestemd met de aanstelling van vrouwen als bisschop. Wetgeving hierover is nu definitief aangenomen. 

Dat meldden Britse media maandag. 

Door de regeling zouden de eerste vrouwen komend jaar al tot bisschop kunnen worden gewijd. 

Tot de historische ommezwaai werd besloten in een stemming met handopsteken tijdens de synode van de kerk. Vrouwen mogen sinds 1994 al wel het priesterambt bekleden in de kerk maar konden geen hogere functie krijgen.

Afgelopen zomer stemde de synode al in met de aanstelling van vrouwelijke bisschoppen, maar die beslissing moest nog met wetgeving worden gestaafd. Maandag werd het wetsvoorstel formeel aangenomen.