Wetten tegen het homohuwelijk in de Amerikaanse staten Ohio, Michigan, Kentucky en Tennessee blijven van kracht. 

Dat heeft een federaal gerechtshof in Cincinnati donderdag besloten. Waarschijnlijk zal het Hooggerechtshof zich hierdoor over de zaak moeten buigen.

Twee van de drie rechters van het gerechtshof waren van oordeel dat het verbod op het homohuwelijk in de vier genoemde staten van kracht moet blijven, ook al oordeelden andere federale gerechtshoven eerder anders over dezelfde kwestie. Het zou betekenen dat staten het recht hebben zelf regels op te stellen over het homohuwelijk. 

Het ligt in lijn der verwachting dat het Hooggerechtshof zich over de kwestie zal buigen om te bepalen of staten inderdaad zelf kunnen bepalen het homohuwelijk te verbieden of dat homostellen onder de Amerikaanse grondwet een fundamenteel recht hebben in de echt te treden.