Het Rode Kruis heeft in 2014 naar eigen zeggen ruim 40.000 kinderen geholpen met het geld dat via de inzamelingsactie Serious Request was opgehaald. De actie van vorig jaar stond in het teken van de bestrijding van diarree.

"Ik ben blij teruggekeerd, want ik heb mooie dingen gezien", zegt Paul Rabbering, dj bij radiozender 3FM, in gesprek met NU.nl. Hij bezocht met het Rode Kruis drie dorpjes in Zambia en zag naar eigen zeggen dat de hulp die het Rode Kruis biedt effect heeft. Volgens de hulporganisatie zelf gaan de bewoners van de dorpen die nu hulp krijgen niet langer dood aan diarree.

"Er wordt een bewustzijn gecreëerd en de informatie wordt met humor gebracht. Ik geloof erg in deze methode", stelt Rabbering.

Als voorbeeld van de effectieve voorlichting beschrijft Rabbering een van de Rode Kruis-medewerkers die met een stokje een beetje poep uit een drol prikt en met schoon water mengt om de dorpsbewoners te laten zien dat water soms vervuild is zonder dat dat aan het water te zien is. "Wie wil er een slokje?", vraagt de hulpmedewerker aan de aanwezige dorpsbewoners, die uiteraard afwijzend reageren.

Rabbering denkt dat het veranderen van de gedachtegang op lange termijn effectief blijft. Hij spreekt van een structurele investering.

Niet bereikt

Rabbering zag op sommige plekken dat de hulp de mensen nog niet had bereikt. In één van de dorpjes die hij bezocht, was bijvoorbeeld nog geen waterput en deden mensen hun behoefte nog altijd in de bosjes in hun eigen leefomgeving.

De dj benadrukt bovendien dat er nog altijd te weinig klinieken zijn. "Sommige mensen moeten meer dan een dag lopen voor hulp. In die tijd kan een ziek kind al uitdrogen. En veel klinieken hebben niet de benodigde middelen, zoals ORS [Oral Rehydration Solution, red.]."

Cijfers

Met de 12.302.747 euro die in 2013 werd opgehaald, worden in 2014 volgens het Rode Kruis 40.512 kinderen onder de 5 jaar geholpen in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR), Ethiopië, Ivoorkust, Malawi, Filipijnen, Soedan en Zambia.

In tien landen bereikt de hulp in totaal 152.212 mensen. Eén van die tien landen is Burundi, dat in 2013 door NU.nl werd bezocht op uitnodiging van het Rode Kruis.

Volgens het Rode Kruis worden in 2014 in totaal 125.000 stukken zeep uitgedeeld en meer dan 3.500 wc's gebouwd. Bijna 300 mensen worden opgeleid om wc's te bouwen. Verder zijn faciliteiten gecreëerd om handen te wassen.

Drinkwater

Er is ook gewerkt aan de drinkwatervoorziening: dit jaar moeten bijna honderd waterpompen zijn  geïnstalleerd, vervangen of gerepareerd.

Volgens het Rode Kruis worden meer dan 21.000 mensen getraind in 'watermanagement'. Mensen leren bij een dergelijke training bijvoorbeeld schone emmers en jerrycans te gebruiken. In totaal worden er dit jaar 8.356 voorlichtingssessies georganiseerd.

De cijfers zijn gebaseerd op het daadwerkelijk behaalde resultaat in de eerste helft van 2014 en de verwachte resultaten voor de tweede helft van het jaar.

2016

In 2016 moeten in totaal meer dan een half miljoen mensen, onder wie 128.000 kinderen, bereikt zijn. Het Rode Kruis schat dat diarree wereldwijd in totaal 800.000 kinderen treft.

3FM en het Rode Kruis richten zich elk jaar met Serious Request op een zogeheten 'stille ramp'. Dit jaar staat in het teken van vrouwen en meisjes die slachtoffers zijn geworden van seksueel geweld in conflictgebieden.