Vorig jaar werden wereldwijd bijna 100 miljoen mensen getroffen door in totaal 529 rampen. Deze richtten voor 94 miljard euro schade aan. Zowel het aantal rampen als het aantal getroffenen was de afgelopen tien jaar nog niet zo laag.

Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde Wereld Rampen Rapport van het Internationale Rode Kruis.

Het ging in 2013 om 337 natuurrampen. Daarnaast ging het om technische rampen, zoals het instorten van bijvoorbeeld een gebouw.

''Van de bijna 100 miljoen getroffenen woont 87 procent in Azië, en dat is daarmee ook het continent dat het meest door rampen werd getroffen'', aldus het Rode Kruis.

''Het aantal rampen wisselt flink van jaar tot jaar. We zijn deels overgeleverd aan grillige natuurfenomenen. Toch is het gemiddelde aantal rampen de afgelopen decennia sterk gestegen. De laatste jaren lijkt die stijging af te vlakken, maar het aantal natuurrampen was in 2013 nog steeds ruim boven het gemiddelde niveau van de jaren 90. Toen vonden gemiddeld minder dan 270 natuurrampen per jaar plaats," lichtte directeur Maarten van Aalst van het internationale Rode Kruis Klimaatcentrum toe.