Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft alle beroepszaken omtrent de legalisering van het homohuwelijk afgewezen. 

Door de beslissing is het homohuwelijk nu legaal in alle staten waar beroep was aangetekend tegen de legalisering. Het betekent echter ook dat het Hooggerechtshof zich niet zal buigen over de vraag of verboden op het homohuwelijk indruisen tegen de Amerikaanse grondwet.

Een aantal lagere rechtbanken oordeelde eerder dat verboden op het homohuwelijk in bepaalde staten indruisen tegen het gelijkheidsbeginsel in de Amerikaanse grondwet, maar een aantal conservatieve staatsbesturen ging daartegen in beroep.

Door de beslissing van het Hooggerechtshof worden de vonnissen van de lagere rechtbanken gehandhaafd. Hierdoor is het homohuwelijk nu toegestaan in een aantal oerconservatieve staten, zoals Oklahoma en Utah.

In totaal kunnen in dertig Amerikaanse staten en in het district Washington D.C. homoseksuele stellen nu trouwen.