Achttien Arabische lidstaten van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) hebben een conceptresolutie rondgestuurd waarin zorgen worden geuit over de nucleaire mogelijkheden van Israël. 

Dat is niet voor de eerste keer. Vrijwel ieder jaar gaan dergelijke voorstellen rond.

De staten, waaronder Syrië, maken zich zorgen over het atoomprogramma van Israël en hebben er bij Jeruzalem op aangedrongen zich aan te sluiten bij het Non-proliferatieverdrag.

Israël heeft nooit ontkend of bevestigd dat het de beschikking heeft over kernwapens.