De Amerikaanse president Barack Obama wil dat de VN-veiligheidsraad een resolutie aanneemt waarmee het voor potentiële strijders onmogelijk wordt om naar oorlogsgebieden af te reizen.

Dat meldt de Britse krant The Guardian.

Landen die zich niet houden aan de resolutie en strijders vrije doorgang geven moeten sancties opgelegd krijgen, vindt Obama, die zijn plannen er deze week doorheen wil drukken als hij de bijeenkomst van de veiligheidsraad voor zit. 

Volgens de Amerikanen is er genoeg steun voor de resolutie. Als deze wordt aangenomen moeten lidstaten van de Verenigde Naties wel hun eigen wetten aanpassen om de stroom met strijders tegen te houden. Reisdocumenten moeten kunnen worden ingenomen en vluchtinformatie moet kunnen worden gedeeld.

De afgelopen jaren zijn grote hoeveelheden strijders afgereisd naar Syrië en Irak om daar deel te nemen aan de strijd tegen de Syrische president Assad of zich aan te sluiten bij de Islamitische Staat (IS). Ook in het conflict in Oekraïne wordt door veel buitenlandse strijders gevochten.

Terroristische daden

In de resolutie worden de strijders gedefinieerd als 'individuen die naar een ander land of regio reizen met het doel het plegen, plannen, of voorbereiden van of deelname aan terroristische daden of het geven of krijgen van terroristische training, in verband met een in dat land lopend conflict.'

De resolutie bevat vermoedelijk ook maatregelen als het bevriezen van tegoeden van 'buitenlandse terroristische strijders' door ze op de sanctielijst te plaatsen, het internationaal monitoren van de bewegingen van strijders door Interpol en een oproep aan landen om radicalisering binnen de eigen bevolking tegen te gaan. 

Nieuwe aanpak

Volgens de Amerikaanse veiligheidsadviseur Susan Rice rechtvaardigt de dreiging die uitgaat van IS een nieuwe aanpak voor internationaal contra-terrorisme.

"Ik verwacht dat de resolutie succesvol wordt aangenomen door een meerderheid van de landen en dat er geen veto's worden uitgesproken", aldus Rice. "We rekenen erop dat dat resolutie unaniem wordt aangenomen, omdat het zo'n belangrijk onderwerp is. De onderhandelingen zijn nog gaande, maar ze verlopen relatief goed."

Vier dingen die u moet weten over IS | Islamitische Staat zonder bondgenoten l Dossier Irak