Duitsland kampt met een explosieve toename van het aantal illegale immigranten. Tot half september stelde de politie al 34.000 gevallen vast van mensen die illegaal hun heil zochten in Duitsland. 

Daarmee werd het jaartotaal van 2013 al overschreden.

De politie verwacht dat eind dit jaar een stijging ten opzichte van vorig jaar valt te zien van 25 procent, meldt de krant Die Welt zondag.

In 2013 was er al een explosieve stijging van 26,7 procent vergeleken met het jaar daarvoor. Experts denken dat het werkelijke aantal illegale immigranten veel hoger ligt dan de door de politie vastgestelde aantallen.

Recordhoogte

Halverwege de jaren 90 lag het aantal illegale immigranten op recordhoogte. In 1993 werden er 54.298 gevallen vastgesteld.

Duitsland, en dan vooral het zuiden van het land, ligt op het kruispunt van twee veelgebruikte routes: via de Middellandse Zee of via de Balkan. In Beieren kruisen die wegen zich. De deelstaat wil daarom dat de grenscontroles weer worden ingevoerd.

Afspraken

Kritiek is er daarbij vooral op Zuid-Europese landen die zich niet zouden houden aan Europese afspraken. Het land waar vluchtelingen Europa binnenkomen, moet ook de plaats zijn waar ze hun asielaanvraag doen.

Veel mensen die door de Italiaanse marine worden gered, blijken volgens Die Welt echter korte tijd later hun aanvraag in Duitsland te doen.