Sommigen zien dominee Ian Paisley als de man die Noord-Ierland redde van overgave aan de Ierse Republiek. Anderen vinden juist dat hij door zijn extremisme Noord-Ierland bijna ten gronde richtte. 

Zijn bijnaam 'Dr. No' dankte hij aan zijn langdurige en luidruchtige verzet tegen Ierland en alles dat katholiek was.

Paisley's radicale Democratische Unionistische Partij (DUP) boekte groot succes bij de verkiezingen in maart 2007. Paisley zag zich gesteund voor een radicale koerswijziging: hij ging samenwerken met de republikeinse en overwegend katholieke partij Sinn Féin, de politieke tak van het Iers Republikeins Leger (IRA). Hij werd premier, maar legde die functie een jaar later op 81-jarige leeftijd neer. Tot 2010 bleef hij wel lid van het Britse Lagerhuis.

Op Goede Vrijdag (10 april) 1998 maakten protestanten en katholieken in Noord-Ierland met een vredesakkoord een einde aan het geweld dat bijna dertig jaar eerder was begonnen. Het akkoord voorzag in een regionaal parlement, met beperkte bevoegdheden, en een ministerraad. De radicale protestantse en katholieke groeperingen beloofden op termijn de wapens in te leveren.

Hoewel nog dat jaar een kabinet werd gevormd, werd het Noord-Ierse zelfbestuur sindsdien vier keer opgeschort na onenigheid over het inleveren van de wapens door de IRA. Die deed zijn belofte pas in 2005 gestand.

Antichrist

De vurige retoriek van Paisley, een mengeling van protestants fundamentalisme en intense loyaliteit aan de Britse kroon, en zijn vijandigheid tegenover de Ierse Republiek en het katholicisme maakten de dominee tot een herkenbare figuur tijdens de strijd in Noord-Ierland, die eindigde met het Goede Vrijdag-akkoord.

Hij noemde de paus de antichrist en moest uit het Europese Parlement worden verwijderd, toen hij fulminerend een toespraak van Johannes Paulus II onderbrak.

Als zoon van een afvallige baptistenpredikant hield hij op zijn zestiende zijn eerste preek. In 1951 stichtte Paisley zijn eigen Vrije Presbyteriaanse Kerk.

Gevangenis

In de jaren 60 ging hij zich met politiek bemoeien. Hij zat in die periode twee keer in de gevangenis. Paisley moest drie maanden zitten voor een protest tegen de 'roomse neigingen' van gevestigde presbyterianen. Later kreeg hij zes weken cel voor het tegenhouden van een mars voor burgerrechten van katholieken.

De dominee richtte de radicale protestantse partij DUP in 1971 op, twee jaar na het uitbreken van de onlusten in Noord-Ierland. In 1974 speelde hij een belangrijke rol bij het torpederen van het Sunningdale-akkoord, een voorloper van het Goede Vrijdag-akkoord.

Paisley voelde zich niet verantwoordelijk voor het geweld in Noord-Ierland. Toch maakte hij geregeld een politieke vergelijking met bijbelse teksten. Zijn uitlating over "een vonk die een vuur aanwakkerde dat niet geblust kon worden" leidde in september 2005 nog tot hevige rellen.