Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO plegen jaarlijks meer dan 800.000 mensen zelfmoord. Het is volgens die organisatie erg waarschijnlijk dat het aantal zelfs nog veel hoger ligt.

Dit staat in een donderdag gepresenteerd rapport.

In landen met een goed documentatiesysteem kunnen zelfmoorden worden aangezien voor bijvoorbeeld ongelukken. In veel andere landen is de documentatie niet op orde en worden zelfdodingen simpelweg niet geteld.

Verder concludeert de WHO dat in rijke landen veel meer mannen dan vrouwen suïcide plegen en dat het inslikken van verdelgingsmiddelen, verhanging en het gebruik van vuurwapens de meestgebruikte methoden zijn voor zelfdoding.

Wanneer overheden de toegang tot bijvoorbeeld vuurwapens en pesticiden lastiger maken, helpt dat om het aantal zelfdodingen naar beneden te brengen.

De WHO roept landen op om meer te doen om zelfmoorden te voorkomen. De organisatie zou graag zien dat het aantal zelfmoorden wereldwijd met 10 procent is gedaald in 2020.

113

De zelfmoordhulplijn 113 en de bijbehorende website moeten bekender worden gemaakt. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid zei donderdag in een Kamerdebat dat ze met de stichting 113 online gaat bekijken hoe het nummer en de website bekender kunnen worden. Kamerleden hadden daar om gevraagd.

Bij 113 online (0900-0113) kunnen mensen met zelfmoordgedachten aankloppen voor een goed gesprek. De stichting geeft ook trainingen aan mensen om signalen van zelfmoordgedachten beter te herkennen.

De naamsbekendheid van 113 online zou nu op niet meer dan 1 procent liggen. Mocht dat stijgen de komende tijd, dan is er wel meer geld nodig om meer mensen achter de telefoon te zetten, waarschuwden Kamerleden.