China heeft de roep om meer democratie in Hongkong afgewezen. 

Het Chinese Nationaal Volkscongres heeft zondag besloten dat kandidaten voor de verkiezing van een nieuwe regeringsleider in 2017 moeten worden goedgekeurd door een commissie, waarin waarschijnlijk alleen getrouwen van het Chinese regime zitten.

Slechts twee of drie kandidaten worden toegestaan. Door het besluit van de Chinese autoriteiten is het nagenoeg onmogelijk dat prodemocratische tegenstanders van China deelnenemen aan de stembusgang.

Mogelijk leidt het besluit tot een uitbarsting van de sluimerende spanningen tussen China-sympathisanten en het prodemocratische Occupy Central. Die beweging dreigde eerder met 10.000 mensen het zakendistrict van Hongkong te bezetten, wanneer China zich zou gaan bemoeien met het verkiezingsproces.

De voormalige Britse kroonkolonie Hongkong is in 1997 aan China teruggegeven.