Bij het begin van het nieuwe schooljaar in de Verenigde Staten zullen blanke leerlingen voor het eerst in de minderheid zijn. 

Officiële prognoses wijzen erop dat het komende schooljaar de overgang markeert naar een tijd waarin etnische minderheden de meerderheid vormen op staatsscholen.

Deze demografische verschuiving zit vooral in het stijgende aantal leerlingen met een Spaanstalige achtergrond, meldt BBC dinsdag.

Sinds midden jaren negentig is het aantal blanke leerlingen sterk gedaald: van 65 procent tot iets minder dan 50 procent komend schooljaar. Het aantal zwarte scholieren bleef met 15 procent ongeveer gelijk.

Discussie

De laatste twee decennia verdubbelde het aantal scholieren die in de VS als 'hispanics' worden aangeduid, van 14 tot 26 procent. Over tien jaar zal dat waarschijnlijk zijn opgelopen tot 30 procent. Naar verwachting is het percentage blanken in het leerlingenbestand dan verder gedaald tot 45.

De cijfers zijn afkomstig van het statistisch bureau van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs. Het Pew Research Center wees erop dat op privéscholen blanke scholieren nog altijd de meerheid vormen.

In de VS is er ondertussen discussie over het gebruik van de term ‘etnische minderheid’ in het onderwijs.