De beëdiging van de nieuwe Afghaanse president is uitgesteld tot volgende week dinsdag. 

De nieuwe president zou maandag de eed afleggen, maar de hertelling van de stemmen die bij de tweede ronde van de presidentsverkiezingen zijn uitgebracht, is nog niet afgerond.

De woordvoerder van de nationale kiesraad zei maandag dat 70 procent van de stemmen is herteld, maar de stembiljetten waarvan de geldigheid het meest wordt betwist, moeten nog opnieuw worden bekeken.

Volgens de officiële uitslag had oud-minister Ashraf Ghani van Financiën gewonnen, maar zijn rivaal, oud-minister Abdullah Abdullah van Buitenlandse Zaken, zei dat er met de verkiezingsuitslag was geknoeid.

Akkoord

Zowel Abdullah als Ghani heeft beloofd zich aan de uitslag van de hertelling te houden. Zij tekenden begin deze maand een akkoord over de vorming van een regering van nationale eenheid. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, had daarvoor bemiddeld, maar de regering is nog niet tot stand gekomen.

Er is de Amerikanen veel aan gelegen dat Ghani en Abdullah met elkaar gaan samenwerken. Zij willen rust en stabiliteit in het land om met een gerust hart hun troepen te kunnen terugtrekken.