In Bolivia is een massagraf ontdekt met daarin de resten van meer dan vierhonderd mensen. Het zou gaan om mijnwerkers uit de Spaanse koloniale tijd. 

Het graf werd per toeval ontdekt in de stad Potosí toen bouwvakkers voorbereidingen troffen om een gebouw neer te zetten.

In de 16e eeuw ontdekten de Spanjaarden grote hoeveelheden zilver en tin in Potosí. De lokale bevolking en Afrikaanse slaven moesten destijds werken in de zilvermijnen. Miljoenen mensen kwamen daarbij om het leven.

Hoe de honderden mijnwerkers aan hun eind zijn gekomen, is nog onbekend. Volgens onderzoekers zou het een speciale begraafplaats kunnen zijn voor slaven. Een andere mogelijkheid is dat het gaat om slachtoffers die zijn omgekomen bij een mijnongeluk rond 1600. Daarbij kwamen tweeduizend mensen om.