Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft het omstreden verbod op gezichtsbekdekkende kleding in Frankrijk gehandhaafd.

Een Franse moslima had het verbod aangevochten. Ze voelt zich gediscrimineerd.

In Frankrijk mag al sinds 2011 geen boerka of nikaab worden gedragen die het gezicht verhult. Op het dragen van een boerka of andere compleet bedekkende kledij staat een boete van 150 euro.

Het Hof is het in meerderheid met de Franse regering eens dat het dragen van een totale gezichtsbedekking in strijd is met respect voor de minimumvereisten voor een open democratische samenleving, omdat het gezicht ''een belangrijke rol speelt in de sociale interactie".

Bovendien verhindert de Franse wet niet dat moslimvrouwen speciale kleding dragen die het gezicht wel vrijlaat. Ook is volgens de rechters geen sprake van een verbod op religieuze gronden.

Afgewezen

Andere argumenten die door de Franse regering waren aangevoerd ter verdediging van het verbod wijst het Hof echter af. Zo ziet het geen gevaar voor de publieke veiligheid of voor identiteitsfraude, omdat de staat andere middelen ten dienste staan om daartegen op te treden.

Alleen bij een algehele bedreiging van de publieke veiligheid zou dat kunnen gelden, maar daarvan was in dit geval geen sprake. Ook argumenten als gendergelijkheid en menselijke waardigheid maken geen indruk op het Hof.

Tegen de beslissing van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op dinsdag is geen beroep mogelijk.

Amnesty International

Amnesty International veroordeelt de uitspraak van het hof. Het spreekt van een aantasting van de vrijheid van meningsuiting en de godsdienstvrijheid, die het signaal geeft dat vrouwen niet vrij zijn om hun religieuze overtuiging publiek uit te dragen.

Amnesty-woordvoerder John Dalhuisen: ''Het hof zegt dat gezichtsbedekkende sluiers niet mogen, omdat anderen zich er ongemakkelijk bij voelen. Dat is onvoldoende reden om een uitingsvorm te verbieden die op zichzelf anderen niet schaadt.''