Het kabinet onderzoekt een beperkte bijdrage aan een nieuwe missie in het noorden van Afghanistan. Het wordt dan een onderdeel van de Duitse inzet. 

Als het allemaal doorgaat, zullen vermoedelijk rond de honderd Nederlanders in Mazar-e-Sharif aan de slag gaan. Deze stad met 320.000 inwoners is geen onbekende plek voor Nederland.

Op de luchthaven van de stad staan sinds drie jaar vier Nederlandse F-16's met zo'n honderdtwintig ondersteunende personeelsleden. Zij beschermden eerst de Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz.

Na het einde van die missie bleven ze achter om coalitiegenoten in nood te helpen. Volgende maand eindigt de inzet van de F-16's.

Trainen

De Nederlanders keren dan volgend jaar terug naar deze stad om militairen en agenten te trainen, adviseren en assisteren. In de hoofdstad van de provincie Balkh was het de afgelopen jaren rustig. Het noordelijke hoofdkwartier van de buitenlandse troepenmacht ISAF is hier gevestigd.

Naast de relatieve rust heeft de stad nog een groot voordeel voor de nieuwe missie, zegt de Duitse generaal-majoor Jörg Vollmer. In Mazar-e-Sharif is namelijk een groot aantal opleidingen voor leger en politie gevestigd.

Veel advieswerk

Ook het Afghaanse leger en politie hebben hier hun noordelijke hoofdkwartier. Dit alles maakt het mogelijk dat hier met relatief weinig mensen veel advieswerk kan worden gedaan. Dat zei Vollmer begin april tijdens een lezing in Den Haag.

Vollmer was tot februari dit jaar commandant van de buitenlandse troepen in Noord-Afghanistan. Zo zit de Militaire Politieschool er. 

Probleemloos

De Duitsers willen de komende jaren met vijfhonderd militairen in Mazar-e-Sharif blijven. Vollmer pleitte er in zijn lezing al voor om de samenwerking met Nederland voort te zetten. Volgens hem hebben beide landen de afgelopen jaren in Afghanistan goed en probleemloos met elkaar opgetrokken.

De samenwerking tussen het Nederlandse en Duitse leger is de afgelopen jaren geïntensiveerd en zal alleen maar toenemen. Eerder deze maand ging voor het eerst een Nederlandse operationele eenheid op in een Duitse divisie.

Kabinet onderzoekt nieuwe missie Noord-Afghanistan