Het woord 'Allah' blijft taboe voor een katholieke krant in Maleisië. Het hooggerechtshof in Maleisië oordeelde maandag dat het omstreden verbod om Allah als synoniem te gebruiken voor God, van kracht blijft.

De Rooms-Katholieke Kerk had de zaak aangespannen nadat de regering in 2007 had besloten dat de krant The Herald niet meer het woord Allah mocht gebruiken. 

Volgens de autoriteiten in de in meerderheid islamitische staat mogen alleen moslims het woord Allah in de mond nemen.

Volgens de rooms-katholieken gebruiken zij het woord Allah echter al eeuwen als ze het hebben over God. Ze vinden dan ook dat het verbod hun rechten schendt.

De Maleisische regering legde het verbod op omdat het voor verwarring zou zorgen als zowel moslims als christenen Allah gebruiken. Bovendien waren de leiders van het Aziatische land bang dat sommige moslims zich bekeren tot het christendom.

Verschijningsverbod

The Herald ontsnapte een aantal keer ternauwernood aan een verschijningsverbod omdat redacteuren toch Allah opschreven. Het weekblad verschijnt in het Engels, Maleis, Tamil en Chinees en wordt verspreid onder 850.000 rooms-katholieken in Maleisië.

Bijna twee derde van de Maleisische bevolking is moslim. Een groot deel van de overige inwoners is christelijk of aanhanger van het hindoeïsme. De christelijke minderheid is voornamelijk te vinden op Borneo.