Op duizenden plekken in Irak staat militair schroot dat is vervuild met verarmd uranium. Ook dichtbevolkte gebieden zijn met het kankerverwekkende materiaal vervuild.

Dat blijkt uit onderzoek van Pax voor Vrede.

Het zijn vooral tanks en pantservoertuigen die tijdens de Golfoorlogen kapotschoten zijn met munitie dat bestaat uit het radioactieve spul. "De internationale bezettingsmacht heeft destijds weinig gedaan om het afval op te ruimen", aldus onderzoeker Wim Zwijnenburg. "De Irakese overheid had de middelen niet."

Via de Wet openbaarheid van bestuur probeert Pax te achterhalen welke doelwitten de geallieerde strijdkrachten hadden, zodat het daar opgeruimd kan worden. Zwijnenburg heeft al een overzicht van de Amerikaanse doelwitcoördinaten in het gebied waar de Nederlanders gelegerd waren. "Het is een begin, maar slechts het topje van de ijsberg."

Geen risico

In de bewuste regio, al-Muthanna, blijkt veel radioactief materiaal verschoten. Toch zou dat geen risico hebben opgeleverd voor de Nederlanders. "Defensie controleerde veel op de basis zelf en had de militairen goed voorgelicht", weet een PAX-woordvoerder.

Kwamen de Nederlanders buiten de legerbasis iets tegen, dan was het de bedoeling dat een door de VS ingehuurd bedrijf het zou opruimen. "Maar we weten nog steeds niet of dat daadwerkelijk is gebeurd en maken ons zorgen om de burgerbevolking daar."