Drie veroordeelde Somalische piraten mogen in Nederland het beroep over de afwijzing van hun asielaanvraag afwachten. Dat heeft de vreemdelingenrechter vrijdag bepaald. 

Het drietal, over wie in mei politieke verontwaardiging ontstond omdat ze mogelijk in Nederland zouden kunnen blijven, zou eind juni worden uitgezet.

De rechtbank moet volgens de rechter goed naar de asielaanvraag kunnen kijken. Bovendien is nog niet zeker of de Somaliërs gevaar lopen als ze naar huis terugkeren. Nederland mag geen mensen terugsturen als de kans bestaat dat ze worden gefolterd of andere onmenselijke vernederende behandelingen moeten ondergaan. 

De piraten werden in oktober 2012 veroordeeld nadat ze een jaar eerder Nederlandse mariniers in een hinderlaag hadden gelokt. Hierbij werden de Nederlanders onder vuur genomen. Ze hebben twee derde van hun straf uitgezeten. In totaal werden 25 piraten opgepakt. 

Strafonderbreking

De Somaliërs kwamen in aanmerking voor een strafonderbreking, een regeling waarbij illegalen eerder vrijkomen op voorwaarde dat ze terugkeren naar het land van herkomst. Het drietal vroeg echter asiel aan. Hierdoor waren ze niet langer illegaal, waardoor ze niet onder de strafonderbrekingsregeling vielen en als asielzoeker in Nederland zouden kunnen blijven. 

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) beloofde in mei de regelgeving te gaan wijzigen. Hij wees de asielaanvraag van de piraten af. De piraten gingen daartegen in beroep.