In Sri Lanka zijn ongeveer 115.000 mensen getroffen door overstromingen en aardverschuivingen, ontstaan na dagen van hevige regenval. 

In de afgelopen week zijn 23 mensen om het leven gekomen, meldde het rampencoördinatiecentrum in de hoofdstad Colombo vrijdag.

Bijna 30.000 inwoners van het westen en zuiden van Sri Lanka zijn hun huizen ontvlucht. Zij wonen tijdelijk in scholen, tempels en buurthuizen. Het leger deelt voedselpaketten uit en ruimt de straten op.

Verwacht wordt dat het waterpeil in het zuiden nog verder gaat stijgen. De komende dagen worden meer moessonregens en harde wind verwacht.