Het parlement van de Canadese provincie Quebec heeft donderdag met 94 tegen 22 stemmen een euthanasiewet aangenomen. 

De wet bepaalt dat patiënten zelf meermalen aan een arts moeten verzoeken hun leven te beëindigen op grond van ondraaglijk lichamelijk of geestelijk lijden. Zij moeten op de momenten dat zij deze verzoeken doen wilsbekwaam zijn.

Hulp bij zelfdoding en euthanasie zijn in Canada bij wet verboden. De federale regering zegt niet voornemens te zijn dat te veranderen.

Politici in Quebec stellen echter dat de gezondheidszorg onder jurisdictie valt van de provincies. Officieel heet de wetgeving dan ook 'een wet die zorg bij het levenseinde respecteert'.