In Saudi-Arabië zijn veel meer doden gevallen door de ziekte MERS dan tot nog toe werd aangenomen. 

De gezondheidsautoriteiten lieten dinsdag weten dat bij het checken van de gegevens is gebleken dat er 282 mensen aan het Middle East Respiratory Syndrome (MERS) zijn bezweken. Het officiële dodental stond op 190.

De stijging komt doordat bij meer patiënten het infectievirus als de boosdoener is aangewezen. In het land is nu bij 688 patiënten MERS geconstateerd. Het virus dook in 2012 in het Midden-Oosten op, vooral in Saudi-Arabië.

Half mei werd het eerste geval in Nederland vastgesteld.